Care sunt pașii de urmat în cercetarea disciplinară a salariaților?

În mediul profesional, angajatorii se pot confrunta cu situații în care angajații nu respectă normele și regulamentele stabilite. Pentru a aborda aceste situații într-un mod legal și echitabil, este esențial să înțelegem procesul de cercetare disciplinară.

Ce înseamnă cercetarea disciplinară?

Cercetarea disciplinară este un proces formal prin care angajatorul investighează posibilele abateri disciplinare săvârșite de un angajat. Aceasta poate fi declanșată atunci când un angajat nu respectă prevederile din contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern.

Exemple de abateri disciplinare:

 • Divulgarea neautorizată a informațiilor confidențiale ale companiei.
 • Absenteism repetat și nejustificat.
 • Comportament inadecvat sau agresiv față de colegi sau clienți.
 • Refuzul de a îndeplini sarcinile de serviciu.

Pași esențiali în realizarea cercetării disciplinare:

 1. Identificarea abaterii: Înainte de a începe cercetarea, este vital să se identifice clar natura și gravitatea presupusei abateri.
 2. Desemnarea unei comisii: Angajatorul poate desemna o comisie internă sau poate apela la un consultant extern specializat în legislația muncii pentru a conduce investigația.
 3. Convocarea salariatului: Salariatul va fi convocat în scris, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii.
 4. Colectarea de probe: Acest pas implică adunarea tuturor dovezilor relevante, cum ar fi e-mailuri, înregistrări video, mărturii ale colegilor etc.
 5. Audierea salariatului: În timpul cercetării, salariatul are dreptul să prezinte apărări, să ofere probe și să fie asistat de un consultant sau reprezentant sindical.
 6. Redactarea concluziilor: La finalul cercetării, se va întocmi un referat care va indica faptele comise de salariat, argumentele pentru considerarea lor ca abateri și sancțiunea propusă.

Sancțiuni posibile în urma cercetării disciplinare:

 • Avertisment scris.
 • Reducerea salariului pentru o perioadă determinată.
 • Mutarea într-o altă funcție.
 • Desfacerea contractului de muncă.

Concluzie

Cercetarea disciplinară este un instrument esențial pentru menținerea unui mediu de lucru profesionist și respectuos. Este responsabilitatea angajatorilor să se asigure că procedura este aplicată corect și echitabil, protejând drepturile tuturor părților implicate.


Pentru mai multe informații sau asistență juridică, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 0767.182.387 sau pe email la samuel@micula.eu.

Lasă un comentariu!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *