Înființarea unei fundații: Pașii esențiali pe care trebuie să îi urmați

Înființare-fundație-pași-esențiali-MICULA-avocați-timișoara

Navigând pe apele legislației românești, procesul de înființare a unei fundații poate părea complex la prima vedere. Cu toate acestea, cu o înțelegere clară a pașilor și cerințelor necesare, drumul către realizarea unei fundații de succes devine mai simplu. În acest articol, vă vom ghida prin pașii esențiali pe care trebuie să îi urmați pentru a înființa o fundație în România.

Patrimoniul minim inițial

Un prim pas esențial în acest proces este stabilirea patrimoniului minim inițial. Suma necesară este de 10 ori salariul minim brut pe economie, adică 33.000 lei.

Însă, dacă scopul fundației este exclusiv colectarea de fonduri pentru alte asociații sau fundații, atunci patrimoniul minim inițial necesar scade la 2 ori salariul minim brut pe economie, adică 6.600 lei.

Este important de menționat că patrimoniul inițial poate include atât bunuri în natură, cât și în numerar.

Procesul de înființare

Pentru înființarea unei fundații, este necesar ca minim un fondator să fie prezent.

Statutul fundației se încheie sub semnătură privată, fapt ce simplifică procesul, eliminând necesitatea unui notar.

Cererea de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) statutul, în copie certificată de către împuternicit (avocat)

b) acte doveditoare ale sediului (contract de închiriere, de comodat, dovada proprietății etc. și extas de cartea funciara al imobilului) şi patrimoniul iniţial (foaie de vărsământ în cazul aportului în numerar și actul de proprietate al bunului și un raport de evaluare al acestuia în cazu aportului în natură);

c) acte de identitate ale fondatorilor și membrilor consiliului director, în copii certificater;

d) declaraţie pe propria răspundere privind beneficiarii reali ai fundaţiei;

e) dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei.

Sediul social

Pentru stabilirea sediului, aveți nevoie de un act din care să rezulte dreptul de folosință al fundației asupra spațiului, cum ar fi:
a) contract de comodat;

b)contract de închiriere;

c) dovada proprietății asupra spațiului.

Organizarea internă a fundației

Organizarea internă necesită stabilirea unui consiliu director cu minim trei membri, desemnați de fondator(i) la momentul constituirii fundației.

De asemenea, este necesară desemnarea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori, compusă dintr-un număr impar de membri.

Prin respectarea acestor pași și cu asistența adecvată, procesul de înființare a unei fundații poate fi demistificat și realizat cu succes.

Echipa de avocați MICULA este aici pentru a vă asista pe tot parcursul procesului de înființare a fundației, asigurând conformitatea cu toate cerințele legale.

Pentru a stabili o consultație juridică, contactați-ne prin:

  • mail: contact@micula.eu
  • telefon: 0767.182.387

Lasă un comentariu!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *